Galeria:

Najnowsze aktualności:

Światowa innowacja w niszczeniu ceramicznych dysków twardych zaprezentowana podczas III Krajowego Forum Bezpieczeństwa Informacji
20 stycznia 2012

[onet.pl] Unicestwią wszystkie dane z dysków twardych

 

onet.pl - artykuł informacyjny z okazji Dnia Ochrony Informacji Niejawnych, skupiający się m.in. na zaprezentowanej w trakcie specjalnego pokazu technologii chemicznego rozpuszczania dysków w ciecz w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87