Niszczenie programowe (logiczne)

Polegające na wielokrotnym (nawet 35-krotnym) nadpisywaniu danych na nośniku przypadkowymi wartościami co całkowicie (?) wyklucza ich odtworzenie. Po przeprowadzeniu tej procedury nośnik jest w pełni sprawny i nadaje się do dalszego używania.

 

Można wyodrębnić trzy typy metod programowego usuwania danych z nośników:

 

 

Kasowanie danych z poziomu systemu operacyjnego

 

Jest dostępne dla użytkowników danego urządzenia, jego użycie prowadzi jednak wyłącznie do niewielkiej zmiany pewnego fragmentu struktury danych zapisanych na dysku, co sprawia, że większość informacji pozostawiona jest w stanie nienaruszonym. Oznacza to możliwość odtworzenia skasowanych w ten sposób danych przy użyciu dostępnych na rynku, czasem nawet darmowych, programów - nie wspominając nawet o możliwościach firm specjalizujących się w odzyskiwaniu danych.

 

Zobacz co dzieje się podczas pracy dysku twardego. Zwróć uwagę od 1:20 w jaki sposób przeprowadzany jest proces "szybkiego formatowania"

 

Zalety i wady kasowania danych z poziomu systemu operacyjnego

 

ZALETY WADY
 • znane i dostępne dla każdego,
 • nie trzeba nikomu powierzać nośnika i wierzyć, że nie skopiował z niego żadnych danych,
 • bezpłatne,
 • relatywnie szybkie,
 • pozwala ponownie wykorzystywać nośnik,
 • odzyskanie tak "zniszczonych" danych nie stanowi większego problemu nawet w warunkach domowych,
 • daje bardzo fałszywe poczucie bezpieczeństwa właścicielowi nośnika,

 

 

Niszczenie danych za pomocą specjalnego oprogramowania

 

Jest dostępne specjalistyczne oprogramowanie, które wielokrotnie (nawet 35-krotnie, albo i więcej razy) nadpisuje sektory nośnika poprzez losowo wygenerowane ciągi liczbowe, według odpowiednich algorytmów, które mają gwarantować niemożliwość odtworzenia niszczonych danych, np. US DOD 5220.22-M. Gutmann, German Vsitr.

 

Warto jednak pamiętać, że owo oprogramowanie jest podatne na błędy oraz na ataki wirusów komputerowych, co wymusza konieczność stałej ich modyfikacji i kontroli ich skuteczności. Innym problemem związanym z wykorzystaniem tej metody jest długi czas kasowania - zaledwie trzykrotne nadpisanie danych na dysku twardym o dużej pojemności może trwać nawet dłużej niż 1 dzień. Proces ten trwa także odpowiednio dłużej w przypadku 35-krotnego nadpisywania.

 

Używając sensorów magnetycznych i mikroskopów elektronowych potrafiących dokonać pomiaru nawet minimalnych zmian w polu magnetycznym można już przy obecnym stanie wiedzy odczytać pierwotny plik nadpisany nową zawartością. Nigdy bowiem nie ma pewności, że głowice dysku nadpisujące dany plik są ustawione idealnie ponad miejscem, w którym on się znajduje, co ilustruje proste zastanowienie się:

 

Jeden bajt danych jest zapisywany na powierzchni wielkości około 2-3 nanometrów (0,000 000 002 - 0,000 000 003 metra!). Talerz dysku twardego wiruje z prędkością nawet 15.000 obrotów na minutę. Jaka jest szansa, że za każdym razem głowica nadpisująca dane idealnie trafi na tak wirującym dysku w samo centrum obszaru o wielkości 2-3 nanometrów? Jeżeli trafi choćby tylko częściowo – odpowiedni sprzęt może pozwolić na odtworzenie pierwotnej wartości pola magnetycznego na tym fragmencie powierzchni dysku. Jest to jeden z powodów dla których nawet. 

 

„Sam Gutmann* przyznaje, że trwałe usunięcie danych wyłącznie za pomocą nadpisywania jest niemożliwe - i to niezależnie od tego, ile razy się tę operację wykona.”

Źródło: Jarosław Chrostowski, „Wiedza i życie”, marzec 2006

*Peter Gutmann – autor jednej z najbezpieczniejszych (jak się uważa) programowych metod usuwania danych.

 

 

Możliwość odzyskania danych nawet po wielokrotnym nadpisywaniu wynika również z wypowiedzi mł. insp. Janusza Skosolasa, szefa Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Gdańsku, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w styczniu 2013 r, odpowiadając na pytanie o granicę możliwości odzyskiwania danych w ich laboratorium, mówił: „(…) jeśli dysk nie został fizycznie zniszczony, rozbity na kawałki, to my wyciągniemy wszystko od początku jego istnienia”.

 

Zalety i wady czyszczenia danych z poziomu systemu operacyjnego:

 

ZALETY WADY
 • dość łatwo dostępne,
 • pozwala ponownie wykorzystywać nośnik,
 • bardzo utrudnia, lub uniemożliwia odzyskanie danych w warunkach domowych,
 • wykonane samemu (zwykle) pozwala zabezpieczyć się przed skopiowaniem danych przez inne osoby,
 • długi czas niszczenia danych,
 • podczas niszczenia brak lub ograniczone możliwości korzystania ze stanowiska pracy,
 • duże zużycie prądu (szczególnie przy nadpisywaniu wielu nośników jednocześnie)
 • konieczność uruchomienia nośnika w celu przeprowadzenia kasowania
 • brak gwarancji, że kasujący dane nie skopiuje nic z nośnika przed lub w trakcie kasowania,
 • podatność na błędy i ataki wirusów komputerowych,
 • brak stuprocentowej gwarancji, że głowica nadpisująca dane znajduje się idealnie nad sektorem, który ma nadpisać,
 • nieskuteczność przy uszkodzonych nośnikach,
 • pozostawia materiał do analizy, a więc nie gwarantuje braku możliwości odzyskania danych w specjalistycznych laboratoriach,

 

Niszczenie za pomocą niszczarki danych cyfrowych ("Digital Shredder")

 

Jest to niszczenie za pomocą przenośnego urządzenia wykorzystującego komendę producenta twardego dysku do wywołania tzw. "bezpiecznego usuwania danych". Ta metoda dotyczy dysków produkowanych od 2002 roku, jeżeli do usuwania danych stosuje się metody programowe, to starsze dyski w takim przypadku zazwyczaj poddaje się procesowi napisywania. Metoda ta ma analogiczne wady do niszczenia za pomocą specjalnego oprogramowania, wyróżnia ją prawdopodobnie większa skuteczność - ponieważ jest dedykowana do dysków konkretnego typu lub producenta, jednak z tego samego powodu nie jest uniwersalna i niezbyt opłacalna jeśli w firmie/instytucji używa się sprzętu różnych producentów.

 

Zalety i wady usuwania danych za pomocą niszczarki danych cyfrowych

 

ZALETY WADY
 • pozwala ponownie wykorzystywać nośnik,
 • możliwość usuwania danych w lokalizacji klienta,
 • bardzo utrudnia lub uniemożliwia odzyskanie danych w warunkach domowych,
 • niedostępne w warunkach domowych,
 • relatywnie długi czas niszczenia danych,
 • duże zużycie prądu (szczególnie przy nadpisywaniu wielu nośników jednocześnie)
 • konieczność uruchomienia nośnika w celu przeprowadzenia kasowania
 • brak gwarancji, że kasujący dane nie skopiuje nic z nośnika przed lub w trakcie kasowania,
 • w niektórych przypadkach producenci błednie implementują procedury usuwające dane,
 • brak stuprocentowej gwarancji, że głowica usuwająca dane znajduje się idealnie nad sektorem, który ma nadpisać,
 • nieskuteczność przy uszkodzonych nośnikach
 • pozostawia materiał do analizy, a więc nie gwarantuje braku możliwości odzyskania danych w specjalistycznych laboratoriach,

 

 

 

 

Koszt niszczenia programowego (logicznego) jest zależny m.in. od rodzaju i ilości nośników, metody i klasy niszczenia oraz miejsca wykonywania usługi. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu i otrzymania bezpłatnej wyceny.

Administratorem danych osobowych jest Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o. o. 90-755 Łódź, 1 Maja 87, NIP 8943036872. Zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Nazwa firmy lub instytucji

Miejscowość

Orientacyjny termin realizacji

Opis zlecenia do wyceny

Zgoda na odpowiedź *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowanie się

ze mną przez Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. 1 Maja 87 w celu realizacji niniejszego zapytania.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.

NIP 8943036872

ul. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

 

Biuro Obsługi Klienta:

Bielawa: ul. Ostroszowicka 11

Łódź: al. 1 Maja 87

 

bok@niszczenie.pl

informacja: +48 781 660 000

 

Departament Ochrony Danych:

iod@niszczenie.pl

 

 

WYCENA

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87