Blog i aktualności LiquiDATA

28 grudnia 2022
Zgodnie z obowiązującym prawem monitoring pracowniczy jest dopuszczalnym narzędziem kontroli, przy czym, każdy pracodawca stosujący w swoim zakładzie pracy nadzór wideo nad pracownikami jest zobowiązany przestrzegać określonych przepisów Kodeksu Pracy
21 listopada 2018
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) powinien zadbać o to, by informacja na firmowej stronie o nim była łatwo dostępna.
31 października 2018
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawo do wdrożenia monitoringu w szkole wynika wprost z przepisów Prawa oświatowego, które z dniem 25 maja br. zostało znowelizowane wraz z wejście nowej ustawy
21 września 2018
Brytyjski odpowiednik naszego krajowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych Information Commissioner’s Office Case Team (ICO) nałożył 500 tys. funtów kary na firmę Equifax (zajmuje się analizą kredytową i doradztwem), której w

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87