O technologii LiquiDATA - Zmieniamy dyski w ciecz!

MOBILNE CENTRUM
​​​​​​​UTYLIZACJI DANYCH

ULOTKA INFORMACYJNA

FOLDER INFORMACYJNY

Kasowanie danych? Usuwanie informacji? Nieodwracalne niszczenie dysków!

 

LiquiDATA to LiquiDATAinnowacyjna, polska technologia chemicznego niszczenia nośników danych (np. dysków twardych). Jako jedyna mobilna spośród dostępnych obecnie technologii daje stuprocentową gwarancję, że dane zostaną nieodwracalnie zniszczone.

 

Pobierz materiały dla decydentów w firmie:

Ekologiczna utylizacja

 

Przed właściwą utylizacją z urządzenia odzyskiwane są wszystkie elementy nadające się do wtórnego wykorzystania, natomiast sam nośnik w czasie specjalnej reakcji chemicznej zostaje rozpuszczony do postaci ekologicznej cieczy, która następnie może być wykorzystana w oczyszczalni ścieków w celu wykorzystania jej przy oczyszczaniu innych ścieków lub przy produkcji aluminium.

Można ją także wykorzystać jeszcze w lepszy sposób, odzyskując z niej cenne metale ziem rzadkich, cyrkon, złoto, rod, ruten, srebro, platynę, czy pallad.

 

Niszczenie dysków u klienta


Technologia dostępna jest w tzw. Mobilnym Centrum Utylizacji Danych (MCUD), czyli specjalnie przystosowanym samochodzie-laboratorium, umożliwiającym utylizację nośników w dowolnej lokalizacji wskazanej przez klienta.

 

Polska innowacja


Technologia LiquiDATA została opracowana przez polskich naukowców ppłk dr inż. Waldemara Maliszewskiego, płk mgr inż. Kazimierza Szyszkę i Rafała Iwańca oraz zgłoszona do opatentowania.

 

Polska rewelacja


LiquiDATA od momentu pojawienia się wzbudza uznanie polskich i zagranicznych ekspertów, przyznających jej liczne nagrody, oraz znaczne zainteresowanie mediów. Opisywali nas między innymi:

 

Dlaczego nasza technologia?

 

Skuteczne niszczenie danych na nośnikach magnetycznych i elektronicznych jest niezbędne w systemie ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych podobnie jak niszczenie danych w postaci drukowanej na papierze. Do usuwania danych, konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania. Powszechnie stosowane metody usuwania danych (mechaniczna, programowa, demagnetyzacja/degaussing), nie zapewniają całkowitej skuteczności na dzień dzisiejszy. Rozwiązania te nie zapewniają szczelności procesu niszczenia oraz pozostawiają materiał, który może zostać poddany analizie przez odpowiednie laboratoria zajmujące się odzyskiwaniem danych (czego dowodem są rozmaite przykłady odzyskania utraconych danych).

 

Pośród wielu technologii niszczenia nośników danych (takich jak np. dyski twarde), tylko technologia chemiczna – LiquiDATA – jest jedyną mobilną metodą dającą stuprocentową gwarancję, że nośnik został nieodwracalnie zniszczony.

Dysk po procesie niszczenia zmienił się w ciecz!Podczas reakcji chemicznej bezpowrotnie zmieniona zostaje struktura nośnika: rozerwane zostają wiązania atomowe ⇒ dysk zmienia się w ciecz. Oznacza to, że przy obecnym zaawansowaniu techniki (oraz w przewidywalnej przyszłości), nie ma jakiejkolwiek możliwości przywrócenia jego pierwotnej struktury, a tym samym odczytania zapisanych na nim danych.

Jednocześnie w procesie chemicznej utylizacji dysk ani razu nie jest uruchamiany, co znacząco zmniejsza ryzyko przedostania się danych w niepowołane ręce.

 

LiquiDATA jest:

 

  • NIEODWRACALNA - utylizowany nośnik (np. niszczony dysk twardy) zostaje nieodwracalnie rozpuszczony do postaci cieczy, dzięki czemu nie ma jakiejkolwiek możliwości odtworzenia jego pierwotnej struktury i zapisanych na nim danych.
  • EKOLOGICZNA - powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest kierowana do oczyszczalni ścieków, ponieważ jako koagulant jest wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków!
  • MOBILNA I SZYBKA - klienci mogą zutylizować swoje dyski zarówno w laboratorium stacjonarnym, jak i w Mobilnych Centrach Utylizacji Danych, które klient może zamówić pod wskazany przez siebie adres na terenie całego kraju, w wygodnym dla niego terminie.
  • EKONOMICZNA - najlepszy stosunek ceny do skuteczności niszczenia danych. Nikt inny nie da stuprocentowej gwarancji, że dane zostaną nieodwracalnie zniszczone w tak korzystnej cenie.
  • SPRAWDZONA - technologia chemicznego niszczenia nośników danych posiada pozytywną opinię ekspertów m.in. z Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Wojskowej Akademii Technicznej.
     

LiquiDATA - całkowita destrukcja nośnika danych. Brak nośnika, informacja znika.

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87