Niszczenie nośników danych metodami pirotechnicznymi

Polegają na zastosowaniu odpowiednich ładunków pirotechnicznych do zniszczenia nośnika danych. Metoda ta jednak nie jest w pełni skuteczna, gdyż z fragmentów nośnika powstałych w wyniku wybuchu, nawet po wystawieniu ich na działanie wysokiej temperatury, wciąż można odzyskać większość lub wszystkie zawarte na nich dane (podobnie jak przy niszczeniu mechanicznym). Przykład odzyskania zniszczonych w ten sposób danych jest jednak dostępny w innej części naszego serwisu. Z uwagi na brak łatwego dostępu do ładunków pirotechnicznych jest również bardzo trudno dostępna i, z racji swojej specyfiki, niebezpieczna.

 

Zalety i wady niszczenia danych metodami pirotechnicznymi

 

ZALETY WADY
 • bardzo utrudnia lub uniemożliwia odzyskanie danych w warunkach domowych,
 • duża szybkość metody,
 • niedostępna w warunkach domowych, dostępna prawie wyłącznie dla wojska,
 • proces niszczenia jest niebezpieczny,
 • nie pozwala ponownie wykorzystać nośnika,
 • daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa właścicielowi nośnika,
 • pozostawia materiał do analizy, a więc nie gwarantuje możliwości odzyskania danych w specjalistycznych laboratoriach,

 

Polegają na zastosowaniu odpowiednich odczynników chemicznych, które działają agresywnie na nośnik, w celu zmienienia jego struktury, by utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie z niego danych. Muszą być to jednak odpowiednie odczynniki użyte w sposób umiejętny - nie wystarczy bowiem na przykład zalać dysk kwasem, co potwierdza przypadek odzyskania danych z 2007 roku.

 

W obecnej chwili jedyną chemiczną metodą posiadającą pozytywną opinię ekspertów (m.in. z Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Informacji Niejawnych i Wojskowej Akademii Technicznej) jest technologia LiquiDATA, zmieniająca w trakcie procesu niszczenia strukturę dysku w ciecz nie posiadającą właściwości magnetycznych. Przy obecnym stanie wiedzy gwarantuje to stuprocentową pewność nieodwracalnego zniszczenia nośnika i zawartych na nim danych.

 

Spośród metod zapewniających stuprocentowe bezpieczeństwo zniszczenia danych jest to jedyna mobilna metoda, ponieważ oferowana jest w tzw. Mobilnym Centrum Utylizacji Danych (MCUD), czyli specjalnym samochodzie-laboratorium, w którym przebiega proces chemicznego niszczenia nośnika, który (w przeciwieństwie np. do wulkanu) może dojechać i zniszczyć nośniki klienta w wybranym przez niego miejscu.

 

Spośród metod zapewniających stuprocentowe bezpieczeństwo zniszczenia danych jest również jedyną ekologiczną metodą – gdyż wszelkie pozostałości po procesie niszczenia są ekologiczne: obudowy i elektronika idą do recyklingu, a ciecz po niszczeniu ma kilka różnych zastosowań: jest koagulantem, czyli środkiem do wykorzystania w oczyszczalniach ścieków, może też służyć do odzyskiwania aluminium, a także różnych metali ziem rzadkich (rod, ruten, cyrkon, platyna, złoto, etc), ciecz po jednej z reakcji może też alkalizować ścieki (substancje) kwaśne, a po drugiej – neutralizować ścieki (substancje) alkaliczne. Dzięki temu minimalizowane jest negatywne oddziaływanie na środowisko, gdyż wszystkie produkty reakcji są dalej wykorzystywane, tak samo jak wcześniej odzyskane surowce wtórne z obudowy dysków. Można mieć zatem pewność, że dane zostały zniszczone nie tylko skutecznie, ale też w sposób bezpieczny i ekologiczny.

 

Spośród metod zapewniających stuprocentowe bezpieczeństwo zniszczenia danych jest również jedyną metodą gwarantującą bezpieczeństwo klientom – cały proces odbywa się w kontrolowanych warunkach, tak, że mogą go nadzorować osoby nie przeszkolone i nie wyposażone w jakikolwiek sprzęt ochronny. Bezpieczeństwo to zostało potwierdzone m.in. w opinii Wojskowej Akademii Technicznej oraz w czasie wielu testów, pokazów (czasem dla ponad 100 widzów jednocześnie) i usług.

 

Obecnie technologia LiquiDATA stosowana jest do utylizacji dysków twardych, zarówno aluminiowych, jak i ceramicznych, trwają jednak ostatnie prace nad rozszerzeniem jej działania także na inne nośniki, takie jak płyty CD i DVD, dyski SDD, pamięci flash, taśmy streamerów itp.

Technologia ta jest owocem wieloletnich badań nad zapewnieniem odpowiedniego składu roztworów, które nie tylko zniszczą nieodwracalnie strukturę nośników, ale także będą niszczyły je w sposób bezpieczny dla środowiska i osób przeprowadzających reakcję. W obecnej chwili na całym świecie nie istnieje równie skuteczna, sprawdzona, mobilna i bezpieczna metoda niszczenia nośników danych.

 

 

Zalety i wady niszczenia danych metodami chemicznymi

 

ZALETY WADY
 • właściwie przeprowadzone uniemożliwia odzyskanie danych w warunkach domowych i laboratoryjnych,

 • relatywnie duża szybkość metody,

 

W przypadku

LiquiDATA również:

 

 • mobilność umożliwiająca niszczenie nośnika w lokalizacji klienta,

 • bezpieczeństwo nie tylko produktu procesu niszczenia, ale także samego procesu,

 • ekologiczność rozwiązania,

 • polskie korzenie powstania technologii,

 • rezultat widoczny gołym okiem: nie ma nośnika, informacja znika - i nie ma potrzeby przeprowadzania ekspertyz by to potwierdzić,

 • niedostępny w warunkach domowych,

 • relatywnie wysoki koszt dla użytkownika domowego (porównywalny do degaussingu),

 • nie pozwala ponownie wykorzystać nośnika,

 • niedokładność w doborze składników roztworów niezbędnych do przeprowadzenia reakcji może spowodować brak pełnego zniszczenia struktury nośnika, lub brak bezpieczeństwa (albo ekologiczności) pozostałości po procesie niszczenia,

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87