Z kim współpracujemy?

Na świecie ok. 70% danych, w tym informacji wrażliwych, przechowywana jest wyłącznie w formie elektronicznej.

 

LiquiDATA jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich firm i instytucji, które przechowują jakiekolwiek dane wrażliwe: dane osobowe, informacje ważne dla bezpieczeństwa kraju, informacje finansowe, itp. Tak naprawdę w obecnych czasach nie ma organizacji, która mogłaby sobie pozwolić na wyciek informacji z komputerów firmowych bez jakiejkolwiek szkody – jeśli nie finansowej, to przynajmniej wizerunkowej.

 

Jednocześnie obecnie, w coraz szybciej postępującym postępie technologicznym, coraz częściej wymieniamy komputery firmowe, co oznacza konieczność odpowiedniego zadbania o zabezpieczenie ich zawartości przed odesłaniem ich do odpowiedniego punktu zbierania elektroodpadów.

 

Dlatego możliwość bezpiecznej, a przede wszystkim skutecznej utylizacji niepotrzebnych nośników danych (jak np. dyski twarde) stała się pilną potrzebą zarówno firm prywatnych, jak i administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich organizacji gromadzących dane osobowe.

Odpowiednia utylizacja nośników danych to nie tylko dobra praktyka, ale i obowiązek prawny.

 

Technologia LiquiDATA dedykowana jest przede wszystkim dla:

 

Wojska, służb specjalnych, służb mundurowych
najwyższy poziom bezpieczeństwa, przechowują one m.in.: wrażliwe dane związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa, tajemnice służbowe, tajemnice państwowe, wszelkie dane dotyczące obywateli, firm i instytucji, dane osobowe pracowników, tajnych służb, misji, itd.
 
Administracji rządowej i samorządowej
przechowującej m.in.: dane osobowe i finansowe obywateli, dane firm i instytucji (m.in. księgowe, podatkowe, dokumenty wewnętrzne), tajemnice służbowe, tajemnice państwowe, dane osobowe pracowników, itd.
 
Banków i innych instytucji finansowych
przechowujących m.in.: dane osobowe i finansowe obywateli (m.in. zeznania podatkowe, dane członków rodziny, informacje o majątku, zarobkach, wszelkie dane o kontach bankowych i kartach kredytowych, o zdrowiu/chorobach), dane firm i instytucji (m.in. księgowe, podatkowe, finansowe, dokumenty wewnętrzne, w tym. m.in. biznes plany, strategie, informacje o technologiach itp.), tajemnice służbowe, dane osobowe pracowników, itd
 
Służby zdrowia
przechowącej m.in.: dane osobowe obywateli (w tym również dane wrażliwe o stanie zdrowia, historie przebytych chorób, informacje o uzależnieniach), tajemnice służbowe, dane osobowe pracowników, itd.
 
Sądów i kancelarii
przechowujących m.in.: dane o obywatelach (osobowe, finansowe, prywatne, z których znaczna część stanowi informacje wrażliwe, np. dane o skazaniach, uzależnieniach, orientacji seksualnej, stanie zdrowia, etc), dane firm i instytucji (m.in. podatkowe, finansowe, dokumenty wewnętrzne), tajemnice służbowe i adwokackie, dane osobowe pracowników, itd.
 
Szkolnictwa
które przechowuje m.in.: dane osobowe obywateli (w tym również dane wrażliwe o stanie zdrowia, informacje o problemach wychowawczych, orzeczenia poradni psychologicznych i pedagogicznych, wyniki edukacyjne wskazujące słabe i mocne strony), tajemnice służbowe, dane osobowe pracowników, itd.
 
Firm i korporacji
przechowujących m.in.: dane osobowe i finansowe pracowników, dane kontrahentów, własne dane firmowe (m.in. księgowe, podatkowe, dokumenty wewnętrzne, w tym. m.in. biznes plany, strategie, informacje o technologiach, informacje o prowadzonych rozmowach handlowych, o kontraktach, tajemnice biznesowe), itp.
 
Osób prywatnych
przechowujących m.in.: dane osobowe, finansowe i prywatne zdjęcia – własne i innych, często bardzo wrażliwe, informacje o technologiach, informacje wrażliwe, np. o uzależnieniach, orientacji seksualnej, skazaniach, czy stanie zdrowia; tajemnice państwowe, itp.

 

Zaufali nam między innymi: Wojsko Polskie, sądy (okręgowe, rejonowe, apelacyjne), banki, szpitale, urzędy (miejskie, gminne, skarbowe, pracy), starostwa, ośrodki pomocy społecznej, komendy policji, straży pożarnej i inne, oraz firmy prywatne.

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87