20 grudnia 2022
monetary.pl - artykuł prezentujący chemiczną metodę niszczenia nośników danych LiquiDATA. Zrzuty ekranu prezentujemy poniżej.
24 sierpnia 2017
LiquiDATA – innowacyjna technologia chemicznego niszczenia nośników danych Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
20 maja 2013
forbes.pl - artykuł prezentujący chemiczną metodę niszczenia nośników danych LiquiDATA. Zrzuty ekranu prezentujemy poniżej.
20 maja 2013
komputerwfirmie.org - Ciekawy artykuł pokazujący wyniki badania "Jak Polacy postępują z niepotrzebnymi nośnikami danych?". Badanie przeprowadzono na zlecenie firmy BOSSG Data Security. Zrzuty ekranu prezentujemy poniżej.

Media o nas

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87