Niszczenie nośników danych metodami termicznymi

Są to metody polegające na doprowadzeniu nośnika do temperatury topnienia podstawy, lub do temperatury powyżej "punktu Curie", czyli takiej, powyżej której ferromagnetyk gwałtownie traci swoje właściwości magnetyczne. Jest to osiągalne np. w piecach hutniczych o temperaturze powyżej 1000 stopni Celcjusza, niedokładność lub zbyt niska temperatura może spowodować możliwość odtworzenia niszczonych danych już przy obecnym stanie wiedzy, co pokazują m.in. przykłady danych odzyskanych z katastrofy World Trade Center, różnych pożarów i po upadku promu kosmicznego Columbia z granic atmosfery. To skuteczna, lecz niemobilna i nieekologiczna metoda niszczenia danych.

 

Zalety i wady niszczenia danych metodami termicznymi

 

ZALETY WADY
  • właściwie przeprowadzona uniemożliwia odzyskanie danych w warunkach domowych i laboratoryjnych,

  • duża szybkość metody,

  • niedostępny w warunkach domowych,

  • relatywnie wysoki koszt dla użytkownika domowego,

  • brak mobilności, nośnik musi zostać przetransportowany do miejsca niszczenia, co wystawia go na ryzyko utraty podczas transportu,

  • niedokładność w zapewnieniu odpowiedniej temperatury może spowodować możliwość odzyskania danych z niszczonego nośnika,

  • nie pozwala ponownie wykorzystać nośnika,

  • podczas procesu wydzielają się gazy zanieczyszczające środowisko,

 


 

Koszt niszczenia termicznego jest zależny m.in. od rodzaju i ilości nośników, metody i klasy niszczenia oraz miejsca wykonywania usługi. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu i otrzymania bezpłatnej wyceny.

Administratorem danych osobowych jest Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o. o. 90-755 Łódź, 1 Maja 87, NIP 8943036872. Zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Nazwa firmy lub instytucji

Miejscowość

Orientacyjny termin realizacji

Opis zlecenia do wyceny

Zgoda na odpowiedź *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowanie się

ze mną przez Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Al. 1 Maja 87 w celu realizacji niniejszego zapytania.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.

NIP 8943036872

ul. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

 

Biuro Obsługi Klienta:

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź: Al. 1 Maja 87

 

bok@niszczenie.pl

informacja: +48 781 660 000

 

Departament Ochrony Danych:

iod@niszczenie.pl

 

 

WYCENA

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87