Eksperci o nas

- płk Tadeusz Koczkowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

LiquiDATA to innowacja na skalę światową. W wyniku jej działania, dyski twarde zamieniają się w ciecz i tym samym nie ma żadnej możliwości odzyskania zapisanych na nich pierwotnie danych. Technologia spełnia też współczesne wymogi minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko – jest ekologiczna. To szczególne połączenie cech – skuteczności i ekologiczności - zostały docenione przez KSOIN. Mamy nadzieję, że technologia ta przełoży się na poziom bezpieczeństwa danych w Polsce.

- Prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe

Członek Rady Naukowo-Doradczej Dyrektora Generalnego OPCW w Hadze były doradca Panelu Nauka i Technologia na Rzecz Bezpieczeństwa Komitetu Naukowego NATO

Proces rozpuszczania przebiega w łagodnych warunkach, a jego parametry nie zbliżają się do wartości mogących być przyczyną utraty kontroli nad procesem lub powstania zagrożenia. Pozwala to uznać oferowaną metodę i technologię za bezpieczną, zarówno w aspekcie bezpieczeństwa ogólnego jak i środowiskowego. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy i technologii nie ma możliwości odtworzenia struktury z rozpuszczonych ferromagnetycznych nośników informacji, a tym bardziej nie jest możliwe odtworzenie danych zarejestrowanych wcześniej na tych nośnikach. Pozwala to uznać oferowaną technologię za aktualnie najpewniejszy i najskuteczniejszy sposób całkowitego oraz nieodwracalnego zniszczenia nośników magnetycznych oraz zapisanych na nich informacji.

- Marek Sobczak
Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych"

Na podstawie analizy całego procesu niszczenia nośników w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych, praktycznych pokazów związanych z wejściem i wyjściem dysków HDD do MCUD, należy stwierdzić, że niszczenie wycofywanych z użycia dysków twardych z wykorzystaniem technologii LiquiDATA spełnia praktycznie najwyższe standardy bezpieczeństwa, umożliwiając informacji pełne bezpieczeństwo niezależnie od klauzuli bezpieczeństwa.

- Ireneusz Jazownik,
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Alior Banku.

W przypadku instytucji finansowej troska o bezpieczeństwo danych powierzonych nam przez naszych Klientów jest sprawą kluczową. Poszukiwaliśmy nowoczesnego i skutecznego sposobu niszczenia nośników, na których przechowywane były dane osobowe i finansowe naszych klientów. LiquiDATA to metoda dająca gwarancję, że informacje z wycofywanych przez Bank nośników zostaną bezpowrotnie zniszczone.

- Krzysztof Jagliński,
Dyrektor Pionu Strategii Marketingowej
i Relacji z Klientem nazwa.pl.

Technologia LiquiDATA zrobiła na nas ogromne wrażenie, dlatego nie zwlekaliśmy długo z decyzją o współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i z chęcią je wykorzystujemy – szczególnie wtedy, gdy są przyjazne dla środowiska. LiquiDATA to dla nas nie tylko dodatkowe wzmocnienie bezpieczeństwa danych Klientów, ale również kolejny krok, po fakturach elektronicznych, w stronę ekologii.

- Paweł Krawczyk
IPSec.pl

Widziałem produkt finalny na targach Europoltech i każdy detal jest zaprojektowany dokładnie w taki sposób, by umożliwić podmiotowi odpowiedzialnemu za dane uzyskanie wysokiej pewności, że zostały one w sposób nieodwracalny zniszczone.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

KRAJOWE STOWARZYSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMACYJNEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

KRAJOWE STOWARZYSZENIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Referencje ekspertów w branży:

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87