Galeria:

Najnowsze aktualności:

Światowa innowacja w niszczeniu ceramicznych dysków twardych zaprezentowana podczas III Krajowego Forum Bezpieczeństwa Informacji
09 maja 2012

[Puls Biznesu] Nie zapominaj, co ci może zagrażać.

 

Puls Biznesu, 9 maja 2012 - artykuł traktujący o zabezpieczaniu danych zarówno przez systemy informatyczne, jak i procedury dotyczące ludzi. W dobie informatyzacji, gdy codziennie przetwarzane są coraz większe ilości danych szczególną uwagę należy przywiązywać do ich ochrony. Autor przytacza przykłady zaniedbań dotyczących zarówno niefrasobliwego korzystania przez pracowników z systemów teleinformatycznych, jak i pozbywania się zużytych nośników danych. Takie zachowania mogą wiązać się z utratą ważnych tajemnic, a co za tym idzie dobrego wizerunku firmy. Podkreślone jest znaczenie ochrony danych poprzez ścisłe powiązania ze sobą technologii, procedur i szkoleń w tym zakresie. Wycinek z artykułu zamieszczamy poniżej.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87