Galeria:

Najnowsze aktualności:

Światowa innowacja w niszczeniu ceramicznych dysków twardych zaprezentowana podczas III Krajowego Forum Bezpieczeństwa Informacji
14 marca 2012

Bezpieczeństwo danych w bankach

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez BOSSG Data Security, aż prawie 80% klientów zmieniłoby bank w razie zagrożenia dla bezpieczeństwa ich danych osobowych. Jednocześnie dla prawie 70% badanych bezpieczeństwo danych powierzanych bankowi jest istotnym czynnikiem przy jego wyborze.

 

Ankieta przeprowadzona na losowej grupie 838 osób metodą ankietową wskazuje, że dla większości klientów bezpieczeństwo danych powierzonych bankowi jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na chęć korzystania z jego usług. W wypadku niezapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa prawie 80% klientów jest gotowych zmienić bank.

 

Ankietowani zostali podzieleni na cztery grupy: pracodawcy, pracownicy, studenci lub uczniowie oraz osoby niepracujące. Autorom badania zależało na uzyskaniu odpowiedzi na dwa istotne pytania: Czy ankietowani zrezygnowaliby z usług swojego banku, jeśli nie gwarantowałby on bezpieczeństwa ich danych osobowych? Czy bezpieczeństwo danych osobowych jest na tyle istotnym czynnikiem, by brać je pod uwagę przy wyborze banku?

 

Bezpieczeństwo danych najważniejsze dla pracodawców

 

Grupą, dla której bezpieczeństwo danych osobowych liczy się najbardziej są pracodawcy – aż 98% ankietowanych pracodawców wskazało, że bezpieczeństwo danych osobowych jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór banku. Studenci i osoby uczące się są drugą, po pracodawcach, grupą przykładającą duże znaczenie do ochrony danych osobowych. 95% z nich zrezygnowałoby z banku, który nie gwarantuje bezpieczeństwa danych, a 84% przy jego wyborze kierowałoby się kwestią bezpieczeństwa.

 

Wśród osób pracujących prawie 75% uznaje bezpieczeństwo danych osobowych za istotny czynnik wpływający na wybór banku. Z kolei osoby niepracujące to jedyna grupa badanych, dla których bezpieczeństwo danych nie jest ważnym zagadnieniem. Osoby te nie zrezygnowałyby z usług banku nawet wtedy, kiedy nie gwarantowałby on bezpieczeństwa danych osobowych. Bezpieczeństwo nie jest również dla tych osób ważnym czynnikiem przy wyborze banku.

 

Metodologia:

W badaniu sygnalizacyjnym uczestniczyło 838 osób. Wyniki badania pochodzą z czterech różnych źródeł: ankiety ulicznej, ankiety przeprowadzonej wśród studentów jednej z wyższych szkół ekonomicznych, ankiety umieszczonej na stronie internetowej niszczenie.pl oraz ankiety rozesłanej drogą mailową. Błąd szacunku, przy założeniu 95% poziomu ufności, wynosi około +/– 3%, to oznacza, że co najmniej 75% Polaków jest gotowa zrezygnować z usług banku, który nie będzie gwarantował bezpieczeństwa danych osobistych. Jednocześnie dla co najmniej 66% Polaków bezpieczeństwo danych jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze banku.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87