WYCENA

Skuteczne niszczenie dysków twardych i innych nośników danych, zamieniając je w ciecz przy pomocy technologii LiquiData.

Ekologiczna metoda

 

Ekonomiczny, niski koszt

 

Mobilny i szybki proces

100% bezpieczeństwa

 

Certyfikat zniszczenia

 

Nagranie z procesu niszczenia

Dlaczego technologia LiquiDATA jest najlepszą metodą niszczenia danych i nośników?

ZDANIEM EKSPERTÓW

NAGRODY

O TECHNOLOGII

WYCENA

5.

ZAKOŃCZENIE USŁUGI NISZCZENIA DANYCH

WIĘCEJ O PRZEBIEGU PROCESU

4.

EFEKT KOŃCOWY PROCESU NISZCZENIA DANYCH

3.

UTYLIZACJA NOŚNIKÓW TECHNOLOGIĄ LIQUIDATA

2.

PRZYGOTOWANIE NOŚNIKÓW DO NISZCZENIA DANYCH

1.

PRZYJAZD DO KLIENTA MOBILNYM CENTRUM UTYLIZACJI DANYCH

LIQUIDATA to jedyna na świecie, komercyjna technologia chemicznego niszczenia nośników danych.
Realizujemy ją w specjalnie przystosowanym mobilnym laboratorium, umożliwiającym w ekologiczny sposób, niszczenie danych w dowolnej lokalizacji.

 

 

PRZEBIEG PROCESU NISZCZENIA DANYCH:

WORLD TRADE CENTER
ROK 2001

 

Podczas ataku terrorystycznego tysiące ton walących się budynków, niszczą setki komputerów i dysków. Mimo ognia, wody i pyłu, udaje się w pół roku odzyskać dane z 400 dysków, metodą laserowego skanowania danych.

PROM COLUMBIA
ROK 2003

 

W lutym 2003 r. prom Columbia ulega katastrofie podczas wchodzenia w atmosferę ziemską. Odnaleziono 1 z 3 dysków i po kilku latach udało się odzyskać 99% danych z misji kosmicznej.

NASA
ROK 2010

 

Sprzedaż 14 komputerów bez odpowiedniego usunięcia danych z dysków. 10 z nich trafia do prywatnego użytku, w legalnym obiegu. Na dyskach pozostają strategiczne dane agencji i informacje dotyczące programu Space Shuttle.

Dlaczego powstała technologia LiquiDATA?
Poznaj 3 historie wycieku danych, które teoretycznie były zniszczone:

- płk Tadeusz Koczkowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

LiquiDATA to innowacja na skalę światową. W wyniku jej działania, dyski twarde zamieniają się w ciecz i tym samym nie ma żadnej możliwości odzyskania zapisanych na nich pierwotnie danych. Technologia spełnia też współczesne wymogi minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko – jest ekologiczna. To szczególne połączenie cech – skuteczności i ekologiczności - zostały docenione przez KSOIN. Mamy nadzieję, że technologia ta przełoży się na poziom bezpieczeństwa danych w Polsce.

- Prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe

Członek Rady Naukowo-Doradczej Dyrektora Generalnego OPCW w Hadze były doradca Panelu Nauka i Technologia na Rzecz Bezpieczeństwa Komitetu Naukowego NATO

Proces rozpuszczania przebiega w łagodnych warunkach, a jego parametry nie zbliżają się do wartości mogących być przyczyną utraty kontroli nad procesem lub powstania zagrożenia. Pozwala to uznać oferowaną metodę i technologię za bezpieczną, zarówno w aspekcie bezpieczeństwa ogólnego jak i środowiskowego. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy i technologii nie ma możliwości odtworzenia struktury z rozpuszczonych ferromagnetycznych nośników informacji, a tym bardziej nie jest możliwe odtworzenie danych zarejestrowanych wcześniej na tych nośnikach. Pozwala to uznać oferowaną technologię za aktualnie najpewniejszy i najskuteczniejszy sposób całkowitego oraz nieodwracalnego zniszczenia nośników magnetycznych oraz zapisanych na nich informacji.

28 grudnia 2022
Zgodnie z obowiązującym prawem monitoring pracowniczy jest dopuszczalnym narzędziem kontroli, przy czym, każdy pracodawca stosujący w swoim zakładzie pracy nadzór wideo nad pracownikami jest zobowiązany przestrzegać określonych przepisów Kodeksu Pracy
20 grudnia 2022
monetary.pl - artykuł prezentujący chemiczną metodę niszczenia nośników danych LiquiDATA. Zrzuty ekranu prezentujemy poniżej.
21 listopada 2018
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) powinien zadbać o to, by informacja na firmowej stronie o nim była łatwo dostępna.
31 października 2018
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawo do wdrożenia monitoringu w szkole wynika wprost z przepisów Prawa oświatowego, które z dniem 25 maja br. zostało znowelizowane wraz z wejście nowej ustawy

Aktualności i blog

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87