Więcej LIQUIDATA w mediach:

11 kwietnia 2011

Światowa premiera LiquiDATA

Firma BOSSG Technology Research Corporation Sp. z o. o. wprowadza na rynek technologię LiquiDATA – w pełni skuteczną, chemiczną metodę niszczenia magnetycznych nośników danych, udostępnianą w ramach Mobilnych Centrów Utylizacji Danych. LiquiDATA będzie miała swoją premierę na targach EUROPOLTECH 2011, odbywających się w dniach 13-15 kwietnia 2011 w Warszawie.

 

Obecnie ok. 70% informacji, w tym informacji wrażliwych, przechowywana jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego też możliwość bezpiecznej, a przede wszystkim skutecznej utylizacji niepotrzebnych nośników danych stała się pilną potrzebą zarówno firm prywatnych, instytucji publicznych, jak i wszystkich organizacji gromadzących dane osobowe. Skuteczne zniszczenie zużytych nośników z wrażliwymi danymi to nie tylko dobra praktyka, zabezpieczająca interesy firmy i jej klientów, ale także obowiązek prawny.

 

LiquiDATA to innowacyjna w skali światowej, polska technologia chemicznego, całkowicie niezawodnego, niszczenia magnetycznych nośników danych, takich jak np. dyski twarde itp. Utylizowany nośnik w wyniku odpowiednich reakcji chemicznych zostaje nieodwracalnie rozpuszczony do postaci cieczy, dzięki czemu nie ma jakiejkolwiek możliwości odtworzenia jego pierwotnej struktury i zapisanych na nim danych. Powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest przyjazna środowisku i kierowana jest do oczyszczalni ścieków, gdzie jako koagulant może być wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków.

 

- LiquiDATA jest odpowiedzią na ciągły wzrost ilości informacji przetwarzanych i zapisywanych elektronicznie, a co za tym idzie, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym danym. Coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę, jak ważne jest skuteczne niszczenie zużytych nośników, dlatego opracowaliśmy technologię LiquiDATA – mówi Rafał Iwaniec, współtwórca technologii – Bardzo ważną kwestią dla nas jest także ekologiczność naszych produktów. Przed procesem chemicznym z nośników odzyskiwane są wszystkie elementy nadające się do recyklingu, a produkt końcowy reakcji można następnie wykorzystać przy oczyszczaniu innych ścieków lub w elektrolitycznym procesie produkcji aluminium – dodaje Rafał Iwaniec.

 

Technologia LiquiDATA jest udostępniana w tzw. Mobilnych Centrach Utylizacji Danych (MCUD), czyli specjalnie przystosowanych samochodach-laboratoriach, które klient może zamówić pod wskazany przez siebie adres na terenie całego kraju. Dzięki temu wrażliwe dane mogą zostać zniszczone bez konieczności przewożenia ich na znaczne odległości i narażania na możliwość dostania się w niepowołane ręce. Jednocześnie klient ma pełny nadzór nad procesem utylizacji dzięki zamontowanym w Mobilnych Centrach Utylizacji Danych kamerom wizyjnym, systemowi rejestracji dźwięku oraz przezroczystym elementom konstrukcyjnym reaktorów chemicznych i elementów wyposażenia MCUD.

LiquiDATA oraz Mobilne Centrum Utylizacji Danych zostaną zaprezentowane na stoisku nr III.31 firmy BOSSG Technology Research Corporation Sp. z o.o. podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011, odbywających się w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 13-15 kwietnia.

 

Technologia chemicznego niszczenia nośników danych posiada pozytywną opinię ekspertów z Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87