Najnowsze na blogu:

23 maja 2011

Nowe technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych

Szybki rozwój technologiczny prowadzi do wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw i rodzi nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych.

 

Kwestie te były jednym z tematów śniadania prasowego zorganizowanego 17 maja 2011 r., czyli w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego, przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Grupę BOSSG.

 

Podczas spotkania Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zwrócił uwagę m.in. na rosnący problem ochrony danych osobowych związany z szybkim rozwojem technologicznym i globalizacją prowadzącą do wielu istotnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństw. Dla GIODO oznacza to nowe wyzwania związane z ochroną prywatności i danych osobowych. Andrzej Lewiński mówił o nich w kontekście koniecznych zmian prawa, które planowane są zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Jako przykład zagadnienia, które wymaga uregulowania w przepisach, podał radiową transmisję danych (RFID). To technologia, która w krótkim czasie zrewolucjonizuje nasze codzienne życie, np. zakupy w sklepach czy korzystanie z komunikacji miejskiej. Tematem tym zajmują się zarówno GIODO, jak i polski rząd, który został zobowiązany, by do końca maja 2011 r., przedłożyć KE informacje o wdrażaniu tej technologii pod kątem bezpieczeństwa ochrony danych i prywatności.

 

Czytaj więcej na stronie GIODO: http://giodo.gov.pl

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87