Więcej LIQUIDATA w mediach:

19 kwietnia 2013

LiquiDATA na targach Europoltech 2013

W dniach 17-19 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013, pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych. Podczas targów specjaliści KSOIN i Urzędu Patentowego udzielali doradztwa i konsultacji w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz własności intelektualnej i przemysłowej, a przedstawiciele BOSSG Data Security prezentowali chemiczną technologię niszczenia danych LiquiDATA. 

Targi Europoltech miały charakter wysoce specjalistyczny i były dostępne jedynie dla profesjonalistów - funkcjonariuszy służb policyjnych oraz cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa. Odwiedzającymi byli przedstawiciele kadry kierowniczej, korpusu oficerskiego oraz ekspertów wszystkich służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Obecni byli także polscy i zagraniczni politycy i urzędnicy administracji państwowej, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa.

 

W ramach targów odbyły się:

17 kwietnia - środa (10.00-17.00)

10.00 Uroczystość otwarcia VI. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 -2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach" /org. Komenda Główna Policji - udział tylko dla zaproszonych gości/

11.00 Uroczystość otwarcia targów z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych Zwiedzanie ekspozycji targowej przez Gości Specjalnych

13.00-14.30 Seminarium "Bezpieczny biznes"/org. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Międzynarodowe Targi  Gdańskie SA/

13.00 Wznowienie obrad VI. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 -2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach", /org. Komenda Główna Policji - udział tylko dla zaproszonych gości/

14.00 Pokazy dynamiczne firmy PIAP.

10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2013"

10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej.10.00-17.00 Specjaliści KSOIN i Urzędu Patentowego udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach.

10.00-17.00 Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. - prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC przeznaczonej do treningów strzeleckich.

 

18 kwietnia - czwartek (10.00 -17.00)

10.00 Wznowienie obrad VI. Międzynarodowej Konferencji Policyjnej "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 -2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach", /org. Komenda Główna Policji - udział tylko dla zaproszonych gości/

11.00 Seminarium ” Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego” /org. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego/

11.00-12.00 Pokazy ratownicze stanowiskowe – org. Adam Maciej Pietrzak

11.00-13.00 Prezentacja "Rodzaje i zastosowanie robotów w bezpieczeństwie oraz tendencje rozwojowe w Polsce i na świecie”-  prof. nzw dr inż. Piotr Szynkarczyk, sala 112.00 Prezentacja nowego naboju PIK DESTRUKTOR firmy FAM-PIONKI Sp. z o.o./Strzelnica ZKS w Warszawie

13.00 Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących targom Europoltech 2013: Konkursu o nagrodę "Złota Gwiazda Policji" , Konkursu o nagrodę specjalną Komendanta Głównego Straży Granicznej "Laur Graniczny"14.00 Pokazy dynamiczne firmy PIAP.

10.00-17.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2013"

10.00-17.00 Ekspozycja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - prezentacja stworzonych w ramach programów badawczych wybranych produktów - narzędzi pracy policyjnej.

10.00-17.00 Specjaliści KSOIN i Urzędu Patentowego udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach.

10.00-17.00 Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. - prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC przeznaczonej do treningów strzeleckich.

 

19 kwietnia - piątek (10.00-16.00)

09.00 Konferencja Naukowo - Techniczna "Bezpieczeństwo i kryptografia". /org. Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A./Tematy Konferencji:

  • Środki ochrony kryptograficznej dla tajemnic prawnie chronionych.
  • Zabezpieczenie informacji prawnie chronionych w sieciach publicznych np. Internet (nie tylko szyfrowanie).
  • Środki ochrony informacji niejawnych w myśl obowiązującego ustawodawstwa.

 

10.00-16.00 Ekspozycja produktów zgłoszonych do Programu "Supernowoczesny 2013"

10.00-16.00 Ekspozycja specjalna Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego -zaprezentowane zostaną stworzone w ramach programów badawczych wybrane produkty - narzędzia pracy policyjnej

10.00-16.00 Specjaliści KSOIN i Urzędu Patentowego udzielają porad prawnych, prowadzą konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach/instytucjach.

10.00-16.00 Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. - prezentacja Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC przeznaczonej do treningów strzeleckich.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87