Więcej LIQUIDATA w mediach:

15 kwietnia 2011

KSOIN nagrodził LiquiDATA!

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych przyznało Grupie BOSSG nagrodę za technologię chemicznego niszczenia nośników danych LiquiDATA. W uznaniu dla skuteczności i innowacyjności metody, technologia LiquiDATA otrzymała podczas targów Europoltech 2011 wyróżnienie z rąk Ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prezesa KSOIN, płk Tadeusza Koczkowskiego oraz prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, Andrzeja Kasprzaka.

 

Wczoraj, 14 kwietnia br., podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011, odbyło się uroczyste wręczenie nagrody za technologię LiquiDATA przyznanej przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

 

- LiquiDATA to innowacja na skalę światową. W wyniku jej działania, dyski twarde zamieniają się w ciecz i tym samym nie ma żadnej możliwości odzyskania zapisanych na nich pierwotnie danych. Technologia spełnia też współczesne wymogi minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko – jest ekologiczna. To szczególne połączenie cech – skuteczności i ekologiczności - zostały docenione przez KSOIN. Mamy nadzieję, że technologia ta przełoży się na poziom bezpieczeństwa danych w Polsce – mówi płk Tadeusz Koczkowski, prezes KSOIN.

 

LiquiDATA to polska technologia chemicznego, całkowicie niezawodnego, niszczenia magnetycznych nośników danych (premiera technologii odbyła się 13 kwietnia br.). Utylizowany nośnik w wyniku odpowiednich reakcji chemicznych zostaje nieodwracalnie rozpuszczony do postaci cieczy. Powstała ciecz jest przyjazna środowisku i kierowana do oczyszczalni ścieków, gdzie jako koagulant może być wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków. LiquiDATA udostępniana jest przez firmę BOSSG Technology Research Corporation Sp. z o. o. w ramach Mobilnego Centrum Utylizacji Danych. To specjalnie przystosowany samochód-laboratorium, w którym niszczone są nośniki danych w dowolnie wskazanej przez klienta lokalizacji. Proces niszczenia odbywa się pod pełnym nadzorem dzięki zamontowanym w MCUD kamerom wizyjnym, systemowi rejestracji dźwięku oraz przezroczystym elementom konstrukcyjnym reaktorów chemicznych i elementów wyposażenia MCUD.

 

- Mamy świadomość jak ważne jest w zdigitalizowanym świecie bezpieczeństwo informacji zapisanych na nośnikach cyfrowych. Wierzymy, że nagroda dla technologii LiquiDATA przyznana przez autorytety w dziedzinie ochrony informacji przyczyni się do wzrostu świadomości konieczności ochrony informacji – mówi dr Paweł Markowski, prezes BOSSG.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87