Więcej LIQUIDATA w mediach:

21 grudnia 2011

BOSSG & EIT+ Technologies Sp. z o. o.

Z przyjemnością informujemy, że w piątek 16 grudnia 2011 r. została powołana do życia spółka pod nazwą BOSSG & EIT+ Technologies Sp. z o. o. utworzona przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. oraz BOSSG Data Security Sp. z o. o.

Łączy ona w sobie pewne i sprawdzone wsparcie dla transferu wiedzy w procesie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz wiedzę i doświadczenie profesjonalnej grupy naukowo-biznesowej. 
 
Spółką będzie kierował Prezes Zarządu Pan Janusz Iwaniec. Naukowiec i specjalista m.in. z zakresu chemii i technologii nieorganicznej, ratownictwa chemicznego oraz ochrony środowiska. Autor m.in. technologii niszczenia bojowych środków trujących oraz utleniacza paliwa rakietowego. Współautor wielu patentów i zgłoszeń patentowych. Jest Kawalerem Srebrnego Krzyża Zasługi (2007 r.) i Brązowego Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2006 r), laureatem 1 nagrody za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów Marka Belkę oraz 1 nagrody w kategorii prac dydaktycznych w IV konkursie ekologicznym „Wojsko Chroni Środowisko Naturalne” przyznaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.
 
Spółka zgromadziła kapitał zakładowy w wysokości 1,84 mln zł. Jednym z celów spółki jest rozwój unikatowej w skali światowej technologii chemicznego niszczenia i utylizacji magnetycznych nośników danych (dysków twardych). Połączenie potencjału udziałowców oraz aktywów wewnętrznych nowej spółki umożliwi szybki rozwój innowacyjnej technologii oraz pomoże w procesie jej komercjalizacji na rynku krajowym, a także na rynkach zagranicznych.
 
Potencjalnymi odbiorcami usług świadczonych na bazie proponowanej technologii są m. in.:
  • administracja publiczna (przechowująca dane osobowe i finansowe obywateli), służby wojskowe (przechowujące wrażliwe dane związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa),
  • banki i instytucje finansowe (przechowujące dane finansowe swoich klientów),
  • służba zdrowia (dysponująca m.in. wrażliwymi danymi pacjentów), kancelarie prawne i sądownictwo (dla zapewnienia bezpieczeństwa tajemnicy adwokackiej i bezpieczeństwa danych interesariuszy),
  • firmy prywatne (dla zabezpieczenia danych osobowych pracowników i klientów oraz zachowania tajemnicy biznesowej),
  • osoby prywatne (dla zabezpieczenia prywatnych danych, np. kodów, pinów, haseł, danych finansowych, podatkowych, umów, e-maili, zdjęć i filmów rodzinnych i wielu innych…).
 
Potencjał rynku jest ogromny. Szacuje się, że w 2012 roku roczna sprzedaż dysków twardych na świecie przekroczy 1 miliard sztuk.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87