Najnowsze na blogu:

03 czerwca 2014

Bezpieczne i nieodwracalne niszczenie danych

Dyski twarde, nośniki typu flash etc. to kopalnia wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. To często poufne dane finansowe i księgowe, raporty sprzedaży, bazy klientów i pracowników, informacje o rynku i produktach, a także dane osobowe. W przypadku administracji publicznej skala istotności i wrażliwości owych informacji rośnie jeszcze bardziej.

 

W najnowszym numerze magazynu DLP expert można przeczytać artykuł opisujący zarówno polskie wymogi prawne dotyczące bezpiecznego niszczenia danych, jak i omówienie metod niszczenia nośników starających się spełnić te wymogi.

 

Jedną z opisanych metod jest także technologia LiquiDATA, która w przeciwieństwie do metod programowych (formatowania, nadpisywania, czy cyfrowej niszczarki) i metod sprzętowych (dziurawienia, gięcia, deformacji, mechanicznego rozdrabniania, zdzierania powłoki magnetycznej, mielenia, ścinania, prasowania czy demagnetyzacji), pozwala na uzyskanie całkowitej pewnosci, że danych nie da się odzyskać. W przeciwieństwie także do metod termicznych - pozwala na przeprowadzenie procesu niszczenia w sposób ekologiczny.

 

W pierwszym etapie niszczenia dysku technologią LiquiDATA dysk twardy jest rozkręcany, a z jego obudowy odzyskiwane są wszystkie elementy nadające się do ponownego wykorzystania. Następnie znajdujące się w nim talerze, na których znajdują się wszelkie dane, poddawane są wstępnej obróbce – wiórkowaniu. Takie rozdrobnienie przyspiesza działanie reakcji chemicznych. Następnie wiórki kierowane są do reaktorów chemicznych, w których każdy fragment nośnika rozpuszcza się w ekologiczną (pomagającą oczyszczać ścieki w oczyszczalniach) ciecz. Zupełność rozpuszczenia można zaobserwować gołym okiem natychmiast po przeprowadzeniu procesu. Powstała w ten sposób ciecz nie posiada właściwości magnetycznych, a zatem nie jest już nośnikiem danych. Oznacza to, że przy obecnym zaawansowaniu techniki nie ma jakiejkolwiek możliwości przywrócenia jego pierwotnej struktury, a tym samym odczytania zapisanych na nim danych. Na bezpieczeństwo wpływa również fakt, że cały proces jest monitorowany przez obserwatorów, wiele kamer i rejestrator dźwięku, a także, że żaden ze niszczonych dysków nie jest nigdy uruchamiany, co zapobiega skopiowaniu z niego danych przez nieuprawnione osoby. Przy obecnym stanie wiedzy gwarantuje to stuprocentową pewność nieodwracalnego zniszczenia nośnika i zawartych na nim danych.

 

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu w magazynie DLP expert 1/2014 (8) - który bezpłatnie można pobrać tutaj: https://www.dlp-expert.pl/magazine

 

DLP expert [DLP - Data Leak Prevention] jest kwartalnikiem dostarczającym aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa danych oraz ochrony przed niebezpieczeństwem wypływu informacji.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87