Najnowsze na blogu:

20 maja 2011

Bezpieczeństwo danych osobowych w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego

17 maja br. w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego, odbyło się śniadanie prasowe poświęcone bezpieczeństwu informacji na nośnikach elektronicznych zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych i Grupę BOSSG. Gościem specjalnym spotkania był Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Obowiązujące od 7 marca 2011 roku zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych dają Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych status organu egzekucyjnego, co oznacza możliwość skuteczniejszego egzekwowania obowiązujących przepisów. Znowelizowana ustawa wprowadza także możliwość tworzenia jednostek zamiejscowych GIODO oraz ogranicza dostęp do danych osobowych na żądanie.

Średnio raz na rok dochodzi do poważnego wycieku danych w korporacjach. W grudniu ubiegłego roku dane strategiczne NASA dostały się do wiadomości publicznej. 14 zużytych dysków po programie Space Shuttle zostało sprzedanych w legalnym obiegu – bez skutecznego skasowania zawartych na nich informacji. To dowód, że ochrona danych to nie tylko bezpieczne ich przechowywanie, ale także skuteczny proces likwidacji. Podczas śniadania po raz pierwszy zaprezentowano technologię LiquiDATA - chemiczną metodę, która zamienia dyski w ekologiczną ciecz i tym samym uniemożliwia odtworzenie danych zapisanych na zużytych nośnikach.

 

- W dobie społeczeństwa informacyjnego, kiedy ponad połowa Polaków ma dostęp do Internetu i informacja o każdym z nas figuruje w co najmniej kilku zasobach elektronicznych – pracodawców, urzędów czy banków, ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych obszarów, które powinny zostać uregulowane i któremu musimy poświęcić szczególną uwagę. Rozwój społeczności internetowych i e-usług stawiają wyzwania przed regulatorami, ale także przed administratorami tych zasobów – powiedział dr Paweł Markowski, prezes Grupy BOSSG.

 

- Specjalnej ochronie powinny podlegać nie tylko informacje niejawne w rozumieniu ustawy, ale także wszelkie informacje wrażliwe, takie jak dane osobowe, informacje biznesowe i finansowe firm, oraz dokumenty strategiczne organizacji nie tylko publicznych. Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych dająca więcej uprawnień Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia ochrony prywatności naszego społeczeństwa – powiedział płk Tadeusz Koczkowski, prezes KSOIN.

 

Ważną rolę w powyższej kwestii będzie spełniał powstający Instytut Ochrony Informacji i Danych Osobowych. Tematyka bezpieczeństwa danych będzie przedmiotem obrad zbliżającego się VII Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych osobowych, który będzie odbywał się w dniach 25-27 maja w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

 

Ochrona danych to nie tylko odpowiednie ich przechowywanie, ale także bezpieczny proces likwidacji zużytych nośników. Zaprezentowana podczas śniadania technologia LiquiDATA to jedyna chemiczna metoda niszczenia dysków posiadająca pozytywną opinię ekspertów, w tym KSOIN.

 

Projekt i realizacja Spectrum Marketing 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SP. Z O.O.

Bielawa | ul. Ostroszowicka 11

Łódź | Al. 1 Maja 87